یکی از مسائل مهم درآکواریوم های گیاهی در زمینه سلامت و رشد گیاهان مسئله سیستم فیلتراسیون است. امروزه در بیشتر  آکواریوم ها تعداد ماهی ها، گیاهان، مرجان ها و بی مهرگان نسبت به حجم آب بیش از آنچه به طور معمول در طبیعت یافت میشود است. بنابراین وجود یک سیستم فیلتراسیون مناسب برای حذف زباله های بیولوژیکی و تبدیل آنها به ترکیبات غیر سمی یا ترکیباتی با سمیت کمتر ضروری میباشد.
وجود فیلتر از ابعاد متفاوت مانند تصفیه بیولوژیکی، مکانیکی و شیمیایی و همچنین منبع فراهم کننده اکسیژن قابل بررسی است. فیلتراسیون مکانیکی یکی از فرم های فیلتراسیون برای حذف ذرات ریز و فیزیکی از آب است و بیشتر مدیاهای(Media)  فیلتر و پدها در به دام انداختن ذرات کمک میکنند. از مزایای فیلتراسیون مکانیکی میتوان به حذف شدن بقایای انباشته شده و ذرات معلق، کمک به پایدار کردن سطح اکسیژن، از بین بردن کدورت آب و پایدار کردن شرایط آب اشاره کرد.
فیلتراسیون شیمیایی: کنترل فعال آب و تغییر در ویژگی های شیمیایی آب از جمله pH و سختی آب، حذف یون های فلزات سنگین، از بین بردن بو، کنترل و تغییر مشخصات آب و حذف داروها پس از درمان بیماری ها به عهده فیلتراسیون شیمیایی است. لازمه داشتن یک فیلتر شیمیایی استفاده و انتخاب درست مدیاها میباشد. فیلتراسیون شیمیایی در سلامت ماهی ها و گیاهان تاثیر زیادی دارد.
فیلتراسیون بیولوژیکی: تصفیه بیولوژیکی آب توسط گونه های مختلف باکتری های مفید صورت میگیرد. منابع مختلفی از تولید کننده های مواد زائد در یک اکواریوم وجود دارند به عنوان مثال ماهی ها هنگام تنفس مواد زائد نیتروژنی را تولید میکنند همچنین مواد آلی دفع میکنند. برگ های ریخته شده گیاهان درحال رشد، قسمت های از بین رفته گیاهان و باقیمانده غذاها از جمله آلاینده ها میباشند. باکتری های مفید شناخته شده تثبیت کننده نیتروژن از جمله نیتروزوموناس و نیترو باکتر اغلب هوازی هستند و ترجیح میدهند در محیط هایی فعالیت کنند که دارای سطح بالاتری از اکسیژن باشند. در یک فیلتراسیون مناسب باید مدیای بیولوژیکی وجود داشته باشد تا محیطی مناسب برای رشد اینگونه باکتری ها فراهم شود از مدیاهای مناسب میتوان به سرامیک ها و بیو بالها اشاره کرد. پس از فیلتراسیون مکانیکی، در شرایطی که آب ورودی اکسیژن لازم را فراهم میکند با فعالیت باکتری های تثبیت کننده نیتروژن آمونیاک موجود در مدفوع ماهی ها را به نیتریت (-(NO2 و نیتریت را به نیترات  (NO3-)تبدیل میکنند. نیترات به راحتی توسط سیفون کردن قابل کنترل است و همینطور میتواند به صورت مواد غذایی توسط گیاهان سریعتر از آمونیوم و نیتریت جذب شود.
اشاره به سیکل ازت با توجه به اینکه نیتروژن یک بخش اساسی در ساختمان همه موجودات زنده است خالی از لظف نیست. نیتروژن در پروتئین ها که واحد های ساختاری و شیمیایی همه موجودات زنده هستند و در مولکول هایِ DNA که دستورات ضروری برای همه فعالیت های زندگی را حمل میکنند یافت میشوند. در حالت کلی میتوان گفت سیکل ازت ترکیبات سمی نیتروژنی را تبدیل به نیترات کرده که سمیت کمتری دارد. آمونیاک و نیتریت پس از راه اندازی یک آکواریوم و یا در اثر وقایع خاص که منجر به کاهش یافتن جمعیت باکتری های تثبیت کننده نیتروژن شود تمایل بیشتری دارند تا به سطح سمی و خطرناک برسند تعدادی از وقایع مانند درمان بیماری ها، مشکل در فیلتراسیون و یا افت قدرت فیلتر هستند. پس از این باکتریها نیاز به زمان دارند تا به سطح اولیه خود برسند. تولید مثل باکتری های تثبیت کننده نیتروژن حدودا هر 8 ساعت است. بیشتر جمعیت اولیه باکتری های تثبیت کننده نیتروژن را نیتروزوموناس ها تشکیل میدهند که امونیاک را به نیتریت تبدیل میکنند و حدودا ده روز طول میکشد. اگر در اکواریوم چرخه نیتروژن تشکیل نشده باشد سطح امونیاک بالا میرود که سمی است بنابراین در ابتدا باید ماهی ها از گونه های مقاوم و به تعداد کم باشند. در این مرحله سیفون کردن پیشنهاد میشود. در مرحله بعد نیترو باکترها شروع به تبدیل نیتریت به نیترات میکنند که این چرخه نیز حدود 21 روز به طول میانجامد. با وجود اینکه سمیت نیترات نسبت به نیتریت و امونیوم کمتر است اما همچنان سمی میباشد و میتواند گلوبولهای قرمز خون را در ماهیها تحت تاثیر قرار دهد و یا باعث ایجاد جلبک شود بنابراین باید سطح آن به وسیله سیفون مداوم و یا جذب توسط گیاهان کنترل شود.
دانستن این نکته که دمای آب، میزان تعویض آب، تعداد ماهی ها و میزان آلاینده ها در سرعت تکثیر باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن تاثیر گذار میباشد بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین داشتن شرایط پایدار مانند دما، اسیدیته و غیره بسیار مهم است. در نهایت توجه به چند نکات زیر در زمان راه اندازی اکواریوم ضروری میباشد:
1 . اجتناب از غذا دهی بیش از حد
2. چک کردن میزان آمونیوم، نیتریت، نیترات و اسیدیته
3 . تعویض منظم آب
4. افزودن باکتری بصورت مداوم پس از تعویض آب
5. نظافت فیلتر و استفاده از مدیاهای مناسب
6. خارج کردن برگهای در حال فساد و اضافی
7. خارج کردن فضولات ماهیها توسط سیفون مناسب بصورت مداوم
با مراجعه به بخش فیلتراسیون محصولات فروشگاه آنلاین آکواریوم چشم انداز آبی میتوانید آنلاین خرید کنید و در هر کجای کشور تحویل بگیرید
 

expand_less