مسابقات اکواریوم های گیاهی:
مسابقات اکواریوم های گیاهی (Plant) همه ساله در کشورهای متفاوت با هدف ترویج این تفریح دوست داشتنی، ایجاد  زمینه ای برای پیشرفت اکواریوم های گیاهی و معرفی محصولات جدید برگزار میشوند. در ادامه به معرفی تعدادی از مسابقات معتبر میپردازیم.
:Dutch Contest در این مسابقه که در بیش از 100 کلوب بر گزار میشود زیبایی آکواریوم، سلامتی بیولوژیکی آکواریوم (شامل سلامت گیاهان، ماهی ها و کیفیت آب) مورد بررسی قرار میگیرد. این مسابقه دارای مراحل متفاوتی است که در چندین مرحله برنده مشخص میشود.
 The Aquatic Gardeners Associationدر امریکا
 Aqua Design Amanoدر ژاپن
 Aquatic Scapers Europeدر اروپا
این مسابقات هر ساله برگزار میشوند و شرکت کنندگان عکسهای اکواریوم های خود را در بازه های زمانی متفاوت از سراسر جهان ارسال میکنند و معیار امتیاز دهی به ترتیب زیر میباشد.
·         تاثیر کلی 35 امتیاز
·         ترکیب، بالانس، استفاده از فضا و رنگها 30 امتیاز  
·         انتخاب و استفاده از مواد 20 امتیاز
·         قابلیت زیست پذیری 15 امتیاز

 

 

 

 

expand_less