این محصول به عنوان مدیای داخل فیلتر سطلی و به عنوان جذب کننده ی بسیار قوی مورد استفاده قرار میگیرد

این زغال دارای ساختار محکم تر و متخلخل تری نسبت به زغال های متداول بازار میباشد

وهمجنین از مزایای این زغال این است که زمانی که تاثیر پذیری آن به اتمام میرسد همچنان میتواند به عنوان مدیای باکتری ساز در آب  مورد استفاده قرار بگیرد

و باعث تشکیل کلنی باکتری های مفید آب میگردد

 


محصولات مرتبط

arrow_right
arrow_left
expand_less